Thứ Sáu, Tháng Tám 14
Shadow

Hình ảnh cập nhật tiến độ dự án La Casta Văn Phú HiBrand Hà Đông

Ảnh cập nhật tiến độ tại công trường dự án La Casta Văn Phú HiBrand Hà Đông tháng 6/2017.

cong-truong-thi-cong-lacasta-van-phu
cong-truong-thi-cong-lacasta-van-phu

Ảnh cập nhật tiến độ tại công trường dự án LaCasta Văn Phú Hi Brand Daewoo Cleve tháng 4/2017

tien-do-thi-cong-the-k-park1-min
tien-do-thi-cong-the-k-park1-lacasta-van-phu-min
tien-do-cong-truong-xay-dung-3-toa-K1-K2-K3-chung-cu-the-k-park-la-casta-van-phu-ha-dong
tien-do-cong-truong-xay-dung-3-toa-K1-K2-K3-chung-cu-the-k-park-la-casta-van-phu-ha-dong

Download document

Enter your email before downloading this document

So sánh

Gọi Điện
Bản Đồ